недеља, 20. децембар 2020.

Kinezi su naša braća i mogu da rade šta hoće

                  Građanski preokret je tužio gradsku upravu Zrenjanina

 Kinezi su naša braća i mogu da rade šta hoće

            Ozbiljni ekološki rizici prate gradnju fabrike guma Ling Long


-      -    Eksplozija u fabrici vode u Zrenjaninu podsetila je građane Zrenjanina na činjenicu da će kompanija za proizvodnju guma Ling Long za svoj rad koristiti vodu iz zrenjaninskog vodovoda (kako su prvobitno najavili) ili će sami kopati bunare za snabdevanje vodom, kako su kasnije izjavili. U bilo kom slučaju: Voda sa ovih prostora jednostavno gori zbog prisustva metana! Graditi fabriku kao što je Ling Long, sa ogromnim „potencijalom“ za ekološku katastrofu na ovom prostoru, je neodgovorno. – kaže Dušan Kokot iz Građanskog preokreta.

                                                                


U anketi koju je, na temu Ling Longa, snimila Zelena patrola na trgu u Zrenjaninu,  jedan od sagovornika kaže:

-          To je opasno po zdravlje, naročito za decu i nas starije ljude. Ne bi trebalo da bude blizu grada...Ali...Kinezi to su naša braća i mogu da rade šta hoće.

                                                            

-         - Država je kompaniji Ling Long poklonila oko 96 hektara poljoprivrednog zemljišta, koje je već bilo konvertovano u industrijsku zonu. Inače, to je bilo poljoprivredno zemljište prve klase! Ovaj projekat je proglašen projektom od nacionalnog značaja. Niko od, zainteresovane javnosti, nije imao mogućnost da vidi na osnovu čega je vlada Republike Srbije tako kvalifikovala taj projekat! Naše učešće u toj investiciji je oko 10% a - naravno - u vlasništvu nemamo ništa. Kapacitet fabrike je 14 miliona pneumatika godišnje, odnosno dnevno 40 hiljada pneumatika. To je najveća fabrika pod krovom u Srbiji. Da bi  40 hiljada pneumatika dnevno otišlo na aerodrom (zbog toga će se praviti autoput!?) potrebno je oko 250 šlepera, da odvezu pneumatika pa onda treba i da se vrate, pa treba i 250 šlepera da dovezu repromaterijal i da se vrate. Dakle, objektivno će 1000 šlepera dnevno kružiti gradom! Pa tamo da  cveće raste a da samo 1000 šlepera dnevno kruži gradom mi smo u velikom problemu!  – kaže Dušan Kokot iz Građanskog preokreta.

-        -  Iz medija smo saznali da je Ling Longu dato oko 80 miliona evra podsticajnih sredstava. Dakle, poklanjamo zemljište, poklanjamo vodu, iz svojih džepova plaćamo privilegiju da radimo u ovakvoj fabrici. Ne znamo i nismo svesni u kojoj meri će ovakva fabrika uticati na životnu sredinu i na budućnost naše dece, koja ovde žive. Taj broj radnih mesta, koja obećavaju kineski investitori, je u odnosu na ugroženu životnu sredinu zanemarujući. Zrenjaninska opština ima oko 120 hiljada stanovnika, ali ovaj projekat će imati negativan uticaj ne samo na opštinu već na ceo region! Više stotina hiljada građana će biti, potencijalno, zahvaćeni negativnim uticajem ovakvog projekta. Za normalan rad fabrike predviđeno je 4665 kubika vode, to je oko 20% trenutne potrošnje vode grada Zrenjanina. Izrađivač studije, na tu primedbu je odgovorio, da će investitor ući u bušenje bunara. Prema nezvaničnim saznanjima oni su već počeli bušenje bunara. Dozvole za bušenje bunara su veoma zahtevne kod nas i zahtevaju i izradu vodnog bilansa. Ova lokacija je u blizini Carske bare i bunara za snadbevanje grada. Ko je istražio činjenicu kolike su podzemne vode na ovoj lokaciji, sa koje bi se investitor snabdevao, povezane sa vodoizvorištem grada Zrenjanina i Specijalnim rezervatom prirode Carska bara. To su ozbiljne i velike opasnosti!– zabrinut je Gojkan Stojinović iz udruženja „Stop kafileriji“.

                                                         


-           Zbog čega je to projekat od nacionalnog značaja? Šta mi time dobijamo? U Ugovoru, koliko se ja sećam, oni nemaju obavezu da zaposle ikoga, naročito iz Zrenjanina. Zašto se problem nezaposlenosti ne rešava u tržišnim uslovima!? Zašto to nije u skladu sa našim propisima? I konačno, ugrožava se Specijalni rezervat prirode Carska bara, koji je pod visokom međunarodnom zaštitom. To je jedno od ramsarskih područja od neverovatne važnosti za proces kruženja u prirodi, i kao eko sistem, i kao specijalni rezervat sa velikim brojem zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Carska bara je udaljena 2 km od  fabrike a u studiji napišu: ne očekuje se pojava zaštićenih vrsta! Ne očekuju valjda da će ptica provesti ceo život na jednoj grani!?  - upozorava Zorica Radišić, biolog.

                                                                        


___________________________________________________________________________

Saopštenje iz Građanskog preokreta:

Građanski preokret je Upravnom sudu podneo tužbu kojom se traži poništaj rešenja Gradske uprave grada Zrenjanina o datoj saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu buduće kineske fabrike automobilskih guma Linglong.

U tužbi se ističe da je pobijano rešenje nezakonito zato što tuženi nije nadležan za njegovo donošenje, zato što nije postupao po pravilima postupka i zato što je onemogućio tužioca i druge građane da učestvuju u javnoj raspravi o studiji.

Gradska uprava grada Zrenjanina je 1. oktobra donela rešenje kojim je dala saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu investitora Linglong iako je prošle godine isticala svoju nenadležnost za taj postupak.

Obezbeđenje Skupštine grada Zrenjanina, a zatim i policija, sprečili su 4. septembra ove godine zainteresovane građane da prisustvuju zakazanoj javnoj raspravi o toj studiji.

Ni studija o proceni uticaja na životnu sredinu ni rešenje o davanju saglasnosti na nju ne sadrže odgovore na pismeno postavljana pitanja o konkretnim merama koje će biti preduzete da bi se merile i sprečile štetne emisije planirane fabrike guma. Oba dokumenta su puna uopštenih fraza i ničim potkrepljenh tvrdnji da će se poštovati propisi.

Tužbom Građanskog preokreta protiv Gradske uprave grada Zrenjanina traži se poništaj rešenja u celini i vraćanje na ponovno odlučivanje o studiji.

___________________________________________________________________________________

Na primedbu da građani nisu mogli da učestvuju u javnoj raspravi o Studiji uticaja, Jelena Poučki, šef Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine, GU Zrenjanin kaže:

-          - Mogli su da učestvuju, naravno u skladu sa epidemiološkim merama. Doneta je saglasnost na Studiju o proceni uticaja. Sve informacije su na sajtu grada i možete se tamo informisati. Imate celo Rešenje i obrazloženje na sajtu grada.

-        -  Za Carsku baru, specijalni rezervat prirode, investitor nije dobio nikakvu informaciju, nikakvo mišljenje, jednostavno nikakav set mera i uputstava kako da radi, imajući u vidu da je specijalni rezervat prirode u neposrednoj blizini fabrike. – ukazuje Gojkan Stojinović, iz udruženja „Stop kafileriji“, na jedan od velikog broja mogućih problema u vezi sa budućim radom kompanije Ling Long.

-          - Znači:  mi smo, kao država, platili radnike da ih izrabljuje kineski investitor narednih 10 godina o našem trošku. Mi ćemo da im plaćamo plate, kineski investitor će da „kupi kajmak“ a nama će da ostanu ekološki problemi. – zaključuje Dušan Kokot iz Građanskog preokreta.

linlink prema emisiji "Zrenjanin - Mi smo u ozbiljnom problemu"

i IIzveštavali su:

https://politicki.rs/drustvo/zelena-patrola-u-zrenjaninu-kinezi-su-nasa-braca-i-mogu-da-nam-rade-sta-hoce/