субота, 15. април 2017.

Valjevo - Voda iz kovčega moga dede

                                   
Autor: Dino Mujanović, Vojvođanska zelena inicijativa


Valjevo – Voda iz kovčega moga dede

Valjevo se nalazi u zapadnoj Srbiji, na nepunih 100 km jugozapadno od Beograda. Gradsko jezgro smešteno je u kotlini kroz koju protiče reka Kolubara. Reka Kolubara nastaje od reka Jablanice i Obnice. U Kolubaru se, na teritoriji Valjeva, takođe ulivaju i reke Ljubostinja i Gradac. Čovek bi rekao da je Valjevo jedno od retkih mesta u Srbiji koje ne bi trebalo da ima problem sa vodosnabdevanjem i čistom, pijaćom vodom. Ali, ne lezi vraže, Valjevo izgleda, ima baš taj problem.- Brana “Stubo – Rovni”, a tako je dobila naziv zbog toga što se nalazi između mesta Stubo i Rovni, u blizini Valjeva, je megalomanski projekat koji je počeo da se gradi pre više od 30 godina. Celokupan taj projekat je izgrađen a da se Vlada Republike Srbije nikada nije izjašnjavala svojim rešenjem da je u javnom interesu da se jedan takav projekat gradi. - kaže Branka Milić, koordinatorka pravne zaštite Ekološkog pokreta Novog Sada.

Brana i akumulacija “Stubo – Rovni” je projektovana za više namena. Prva je snabdevanje Valjeva i okolnih mesta pijaćom vodom. Predviđena je za oko 400.000 stanovnika, dok ih trenutno na tom području ima 3 puta manje. Druga namena je za termoelektranu “Kolubara”, od čije se gradnje odustalo. Postavlja se logično pitanje. KOJA JE SVRHA OVAKVOG JEDNOG OBJEKTA? Odgovor na ovo pitanje pokušali smo da dobijemo od nadležnih organa i investitora ovog projekta JP “Kolubara” Valjevo, kao i od meštana Valjeva i okolnih mesta koji mogu biti pogođeni posledicama nečijih pogrešnih odluka.

- Izvolite vi dođite da malo slikate to, da malo pokažete Srbiji kako to izgleda uživo, da vidite kako to impozantno deluje, kako je tamo lepo. Vi tamo svaki dan imate neke građane koji su zainteresovani da vide to, a subotom i nedeljom je prava divota videti taj veliki broj ljudi koji dolazi da uživa u tom ambijentu, u tom predelu, slika se, uživa i svašta nešto. Eto. - kaže Miodrag Marković, direktor JP “Kolubara”, ValjevoNa pitanje kako će, ukoliko se brana ne izgradi, Valjevo rešiti problem pijaće vode, meštanin Valjeva Milinko Kovačević nam je rekao da Valjevo nikad nije ni imalo problem sa čistom vodom. Po njegovim rečima, u okolini Valjeva izviru 4 reke, na čijim izvorištima voda može da se pije bez ikakve prerade ili dorade, od kojih su neke pod zaštitom države, koje se ulivaju u reku Kolubaru, koja već 600 godina snabdeva Valjevo sa vodom za piće. Čistom, zdravom i izuzetno kvalitetnom vodom za piće. A izgradnjom akumulacije “Stubo – Rovni” će biti 10-12 puta više hlora i ostalih hemijskih sredstava u vodi koja će se koristiti za piće.

Po zakonu, da bi se akumulacija mogla puniti vodom, pre svega prostor na kome ta akumulacija treba da bude je potrebno detaljno očistiti od svih bioloških ostataka (drveća, granja, kamenja, itd.), kao i ostataka koje je stvorio čovek (putevi, naselja, asfalt, otpad, itd.). Bilo čega što bi kasnije moglo da dovede do zagađenja vode koja će se koristiti za piće, pa tek onda se daje dozvola da se akumulacija puni sa vodom.

- Grubo se krše svi sanitarni uslovi, naime akumulacija nije očišćena. - kaze Branka Milić, koordinatorka pravne zaštite Ekološkog pokreta Novog Sada.

- Sav krš i otpad, lim, vrata od kola, sva vegetacija, panjevi, drveća, asfalt, sve što je trebalo da bude uklonjeno, i dalje stoji. Pri početku čišćenja akumulacije, objašnjavali su mi kako tu treba da se skine humusni deo, otprilike 30-70 cm u dubinu da bi se došlo do takozvane “živice”, da bi voda, koja će se koristiti za piće bila 100% ispravna, da bi se u njenoj preradi koristilo što manje hemijskih sredstava. Ništa od toga nije urađeno a akumulacija se uveliko puni. -  keže meštanin Valjeva Milinko Kovačević
Milinko Kovačević dodaje da su pored ovog prekršeni i mnogi drugi zakoni. I državni i crkveni. On kaže da su na celoj lokaciji “Stubo – Rovni” grubo kršeni zakoni prilikom eshumacije tela ljudi koji su bili sahranjeni na tom području.- Pored toga što se nije čekalo da prođe, po zakonu obavezan period od 10 godina od smrti pokojnika, da bi eshumacija i mogla da se obavi, takođe nije dovođen ni sveštenik da blagoslovi pomeranje ostataka preminulih. A po pravilima SPC, to je moralo biti urađeno uz prisustvo sveštenika. Pored toga, grobovi ljudi čiji potomci nisu dali saglasnost za vađenje ostataka svojih predaka, su i dalje na istom mestu i za koji dan će ih voda preplaviti, kao što je i slučaj sa mojim pradedom čije ostatke nisu ni dirali jer ja nisam dao saglasnost. Mogu se videti ostaci grobova čija su tela izvadili, grobnih mesta, ograde, krstova, sudova za paljenje sveća i svega drugoga. Te ostatke će sutra Valjevci piti u svojoj vodi. - kaže Milinko Kovačević

- Znači sve pre otpočinjanja punjenja je uklonjeno. I rastinje i otpad ali znate kako, površina akumulacionog prostora je 104km2. Nemoguće je da mi kontolišemo da neko ne baci flašu ili kesu na to područje. Naravno da tako nešto može da se desi. - kaže Miodrag Marković, direktor JP “Kolubara”, Valjevo

Pored toga što voda za piće više nikad neće biti istog kvaliteta, meštani Valjeva će morati da plaćaju preradu vode, koja će do njih stizati lošijeg kvaliteta od vode koju trenutno piju, navodi Branka Milić.

Međutim, da li u ovom slučaju postoji i kršenje nekih drugih zakona i propisa Republike Srbije i stavljanja ljudi koji žive na području Valjeva u direktan rizik od elementarnih nepogoda i katastrofa?

- Bez rešenja Vlade Republike Srbije ne može takav jedan megalomanski projekat da se izvodi. - kaze Branka Milić, koordinatorka pravne zaštite Ekološkog pokreta Novog Sada.Na naše pitanje da li takvo rešenje postoji i da li možemo da dobijemo rešenje na uvid direktor JP “Kolubara”, Valjevo Miodrag Marković nam odgovara:

- Naravno da investicija od 80 miliona Evra ima takvo rešenje jer da njega nema ne bi se ni ulazilo u investiranje. A rešenje na uvid vama ne treba, šta će vam to. Dovoljno mi je što mi to razne inspekcije traže, još i vama da dajem, imamo mi mnogo preča posla od toga. Ako nam Zaštitnik građana ili Poverenik za informacije od javnog značaja naloži, mi ćemo to i uraditi. Vi ste verovatno sreli jednog ili dva čoveka ili je neko nešto specijalno zainteresovan za ovaj slučaj i to su vama građani. Nisu to građani, ali nema veze. To nas samo ometa i ne prija nam u poslovnom smislu. Ako neko sumnja u to i nama Zaštitnik građana ili Poverenik za informacije od javnog značaja to naredi, mi ćemo to i uraditi.

- Mi smo dobili odgovor iz Ministarstva finansija, gde oni nas obaveštavaju da nemaju podatke o tome. Na osnovu evidencije Ministarstva finansija Repubike Srbije, oni ne raspolažu, niti mogu da utvrde, da je ikada doneto rešenje o utvrđivanju javnog interesa. - kaze Branka Milić, koordinatorka pravne zaštite Ekološkog pokreta Novog Sada.

Na naše pitanje da li postoji Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat, direktor JP “Kolubara”, Valjevo odgovara:

- Naravno da postoji.

Kada smo zatražili da taj dokument dobijemo mail-om, dobili smo sledeći odgovor:
- Mislim da to ni vama, ni građanima nije potrebno. Potrebno je ispektorima koji imaju prava na uvid u sve to. Ali projekat ima urađenu Studiju o proceni uticaja.

Sa druge strane, Branka Milić tvrdi da nezavisna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu brane i akumulacije “Rovni” nikada nije rađena a bila je nužna i neophodna i obavezujuća zakonom za investitora ovakvog projekta.- Pored toga što se, izgradnjom brane menja strujanje vazduha i u samom gradu “zarobljava” taj “prljav” vazduh koji sada nema kako da ode jer ne duva severozapadni vetar, koji ga je pomerao dalje od grada, sečom šume da bi se dobio prostor za akumulaciju se pravi idealan prostor za klizišta i poplave. - objašnjava Milinko Kovačević.

Branka Milić navodi da je preko 340ha zemljišta počišćeno za potrebe ove akumulacije. Zemljišta koje je sluzilo kao prirodna odbrana od poplava i erozija.

- Postoji dokument, koji je označen kao vojna tajna, odnosno strogo poverljivo i u kome se navodi, između ostalog, i sledeće: “Ceo centar Valjeva će se naći pod vodom i očekuje se veliko razaranje, obzirom na veliku brzinu dolaznog talasa, u slučaju da dođe do pucanja brane. Praktično ceo graski centar bi se našao na udaru poplavnog talasa, a rušilačko dejstvo talasa bi bilo veliko.” - kaže Branka Milić

Posledice prirodnih katastofa su često nesagledive dok se sama katastrofa ne desi. Pogotovo za “običnog” čoveka. Upravo zbog toga, u uređenim zemljama, postoje insitucije i organi sa delovanjima i uputstvima koje taj “običan” čovek treba da sledi da do takvih događaja ne bi ni došlo.

Konfučije kaže “Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je, čuvajte ga se. Ko ne zna, a zna da ne zna – dete je, naučite ga. Ko zna, a ne zna da zna – spava, probudite ga. Ko zna, a zna da zna – mudar je, sledite ga”

Ko u Srbiji zna a ko ne zna? 
IMAM, ALI NE DAM

To nisu građani, ti koji mi prave probleme

Ovih dana smo svedoci protesta vernika protiv potapanja manastira Valjevska Gračanica, koji se dešava zbog punjenja hidroakumulacije Stubo-Rovni. Direktor JP Kolubara, Miodrag Marković, kaže da građani nemaju razloga za brigu i da će odgovarati oni koji šire panuku. - Jeste da se brana puni mnogo brže nego što smo predvideli ali...ko je mogao očekivati topljenje snega u martu! – priznaje Marković.

- Celokupan taj megalomanski  projekat je izgrađen a da se nikada Vlada Republike Srbije nije izjašnjavala svojim rešenjem da je taj objekat u javnom interesu. – kaže Branka Milić iz Ekološkog pokreta Novog Sada. Ona takođe tvrdi i da nikada nije urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu!

Tim povodom smo pozvali Miodraga Markovića, direktora JP Kolubara i pitali ga: Da li su građani u pravu,  kad tvrde da ne postoji dokument u kome je Vlada R Srbije ovaj objekat proglasila javnim interesom i da za branu Stubo Rovni nije urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

- Ovakav objekat je nemoguće graditi bez ta dva dokumenta: Rešenja o Javnom interesu i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu! A ti što su vam to rekli to nisu građani, ti koji mi prave probleme nisu građani.

Na insistiranje Zelene patrole  da nam dostavi kopije, rešenja Vlade RS o javnom interesu i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, gospodin Marković je rekao da mu ne pada na pamet da stavlja dokumentaciju na uvid građanima i novinarima! 
Нема коментара:

Постави коментар